English

Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

Selskap

Alchemy Fund Management AS (“Alchemy”) er en fremvoksende nordisk kapitalforvalter som vil være regulert av det norske Finanstilsynet. Alchemy er forvalter av «Alchemy Fund 1», et spesialfond med nordiske aksjer som investeringsunivers. Den formelle driften av fondet utfører av iSEC Services AB, et svenskt fondsselskap under tilsyn av svenske Finansinspektionen. I henhold til gjeldende lover og forskrifter plikter Alchemy å gjennomføre egnethetstesting av sine investorer for å sikre at investeringen passer til den enkeltes investeringsmål, risikotoleranse og kunnskapsnivå. Vi anbefaler investorene lese fondets nøkkelinformasjon før tegning i fondet.

45 sekunder om Alchemy Fund

Hva vil du gjøre nå?