English

Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

Personvernerklæring (GDPR)

Innledning

Alchemy Fund Management AS, organisasjonsnummer 998 666 449 (heretter Alchemy), er et norskregistrert verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive aktiv forvaltning, jf. verdipapirhandelloven § 2-1, første ledd nr. 4 og er registrert som AIF-forvalter underlagt AIF-loven. Vi forvalter også Alchemy Fund 1, som er et svensk fond underlagt svensk tilsyn. Vi har tillatelse fra Finanstilsynet til å markedsføre fondet i Norge.

Som norskregistrert verdipapirforetak er vi underlagt norsk lov og behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, som for eksempel navn, fødselsnummer, telefonnummer, m.v.

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke personopplysninger vi behandler for å kunne tilby deg våre tjenester, hvordan vi behandler dem og hvordan vi sikrer at ikke uvedkommende får innsyn i dine opplysninger.

Opplysninger om behandlingsansvarlig
Alchemy Fund Management AS, organisasjonsnummer 998 666 449, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som omtales her, dersom ikke annet er opplyst. Det innebærer at vi er ansvarlige for å ivareta de personopplysningene vi ber om fra deg eller innhenter fra andre kilder etter avtale med deg, også når vi bruker underleverandører. Dersom opplysningene om deg innhentes fra andre kilder gjelder tilsvarende regler som når opplysningene innhentes direkte fra deg.

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet i Alchemy Fund Management AS:
Jarle Birkeland – jarle@alchemyfund.no

Du kan også kontakte oss på info@alchemyfund.no

 1. Ved avtaleinngåelse
  Når du blir kunde hos oss som personkunde innhenter vi opplysninger for å oppfylle krav vi er pålagt å lagre etter blant annet verdipapirlovgivningen og hvitvaskingslovgivningen, samt opplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen med deg.

  PersonopplysningskategoriBehandlingsgrunnlag
  Kundens navn«For å oppfylle en avtale med den registrerte, jf. GDPR art. 6 (1) b
  For å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c»
  Kontaktopplysninger (adresse, telefonnr, mv.)«For å oppfylle en avtale med den registrerte, jf. GDPR art. 6 (1) b
  For å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c»
  Norsk fødselsnummer, D-nummer, eller tilsvarende utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)For å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c
  StatsborgerskapFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Skattemessig hjemland om annet enn NorgeFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter skattelovgivningen), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Bankkonto- og evnt. VPS-kontonummer«For å oppfylle en avtale med den registrerte, jf. GDPR art. 6 (1) b
  «
  Opplysninger om politisk eksponering (PEP)For å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Formål og mål med investeringenFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven og verdipapirhandellovgivningen), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Opplysninger om opphavet til midlene som investeresFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Kunnskap om investeringstjenester, finansielle instrumenter og transaksjonerFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter verdipapirhandellovgivningen), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Art, antall og hyppighet av kundens transaksjoner i finansielle instrumenter og den periode de er gjennomførtFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter verdipapirhandellovgivningen), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Utdannelse og arbeidserfaringFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter verdipapirhandellovgivningen), jf. GDPR art. 6 (1) c

  Når kunden er et foretak, innhenter vi følgende opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner:

  PersonopplysningskategoriBehandlingsgrunnlag
  Navn og kontaktopplysninger for fysiske personer som kan handle på vegne av kunden.«For å oppfylle en avtale med den registrerte, jf. GDPR art. 6 (1) b»
  Norsk fødselsnummer, D-nummer, eller tilsvarende utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN) for fysiske personer som kan
  handle på vegne av kunden og for reelle rettighetshavere
  For å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven, verdipapirhandellovgivningen og alminnelig
  avtalerett), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Opplysninger om politisk eksponering (PEP) for fysiske personer som kan handle på vegne av kunden og for reelle
  rettighetshavere
  For å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Navn, kontaktopplysninger, statsborgerskap og skattemessig hjemland til reelle rettighetshavereFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter hvitvaskingsloven), jf. GDPR art. 6 (1) c
  Opplysninger om kunnskap og erfaring fra verdipapirhandel på enkeltpersoner som kan handle på vegne av kundenFor å oppfylle en rettslig forpliktelse (krav etter verdipapirhandellovgivningen), jf. GDPR art. 6 (1) c

  Vi innhenter følgende personopplysninger om deg som personkunde:I noen tilfeller ber vi deg også om å oppgi tilleggsinformasjon slik at vi sørge for at dine og eller/foretaket du handler på vegne av sine interesser ivaretas på best mulig måte. Slik tilleggsinformasjon kan for eksempel være firmaets årlige inntekter, antall ansatte eller industri.Opplysningene som hentes inn ved etablering av avtaleforholdet vil bli lagret i våre kundesystemer. De opplysningene som er hentet inn fordi vi er lovpålagt å lagre dem, vil som hovedregel bli lagret i 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet fordi hvitvaskingslovgivningen og verdipapirhandellovgivningen krever at vi beholder dem så lenge. Opplysningene blir selvfølgelig tatt ut av kundesystemet og lagret i en mappe der kun de som trenger tilgang til opplysningene i sitt daglige arbeid (for eksempel hvitvaskingsansvarlig) har tilgang.

 2. I tiden du er kunde
  Når du blir kunde hos oss som personkunde innhenter vi opplysninger for å oppfylle krav vi er pålagt å lagre etter blant annet verdipapirlovgivningen og hvitvaskingslovgivningen, samt opplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen med deg.I tiden du er kunde, ajourholder vi informasjonen vi innhentet om deg ved etableringen av kundeforholdet. Vi utfører også løpende kundekontroll etter hvitvaskingslovens regler og overvåker transaksjoner for å være sikre på at disse har et lovlig opphav og formål. Vi er også lovpålagt å lagre kommunikasjon med deg som har tilknytning til ytelse av investeringstjenester og utførelse av investeringsvirksomhet, enten det er snakk om elektronisk kommunikasjon eller telefonsamtaler. Opplysningene lagres i et varig format som ikke kan manipuleres. Opplysningene lagres i minst tre år og kan gjenfinnes etter følgende kriterier:- Kundens identitet og /eller inngående og utgående telefonnummer
  – Tidspunkt for kommunikasjon og
  – Ansatte hos foretaket som utførte kommunikasjonen.Vi er også pålagt å lagre egnethetsvurderinger, dokumentasjon for transaksjoner og annen informasjon som gjelder avtaleforholdet. Denne informasjonen lagres i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet.
 3. Registrering av bruk og trafikk på nettsiderInnledning
  Nettsiden alchemyfund.no henter inn informasjon fra enkeltindivid som besøker våre nettsider og personer som registrerer seg som kunde eller abonnent på nyhetsbrev. Dette gjelder opplysninger du selv oppgir ved å fylle ut kontaktskjema, men vi bruker også tekniske løsninger. Dette kan for eksempel være informasjonskapsler (cookies) og nettvarder (beacons), “Nettsidens navigasjonsinformasjon”. Nettsidens navigasjonsinformasjon inneholder standardinformasjon om nettleseren din (for eksempel nettlesertype og nettleserspråk), IP-adressen din (“IP”), og handlingene dine på Selskapets nettsider (for eksempel nettsider som vises og lenker som blir klikket på).Bruk av innsamlet informasjonAlchemy bruker informasjonen som er samlet inn via nettsiden for å utføre de tjenestene du har bedt om. Hvis du for eksempel fyller ut et «kontakt meg»-webskjema, bruker vi informasjonen du har oppgitt der for å kontakte deg i samsvar med forespørselen.Alchemy bruker også opplysninger samlet inn via nettsiden til markedsføringsformål. Hvis du for eksempel har huket av for at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, bruker vi kontaktinformasjonen du har oppgitt for å sende ut nyhetsbrev til deg. Har du samtykket til at vi kan ta kontakt med deg for markedsføringsformål, kan vi for eksempel kontakte deg med informasjon om oss og våre partnere, samt om kampanjer og arrangementer.Opplysninger hentet ved hjelp av Nettsidens navigasjonsinformasjon brukes til å betjene og forbedre våre nettsider. Alchemy kan også bruke Nettsidens navigasjonsinformasjon i kombinasjon med innhentede opplysninger om alchemyfund.no-kunder for å kunne tilby personlig tilpasset informasjon om Selskapet.
 4. Informasjon om potensielle kunder
  Vi behandler personopplysninger om prospekter og personer som har vist interesse gjennom å abonnere på nyhetsbrev, el. basert på den registrertes samtykke. Opplysningene slettes når du ber om det, eller når det ikke lenger er nødvendig å behandle personopplysningene.Nærmere om hvordan vi behandler personopplysningene

  PersonopplysningskategoriBehandlingsgrunnlag
  Navnet til potensiell kunde eller fysiske personer som representerer den potensielle kunden.«Etter uttrykkelig samtykke fra den registrerte, jf. GDPR art. 6 (1) a»
  Kontaktopplysninger til potensiell kunde eller fysiske personer som representerer den potensielle kunden«Etter uttrykkelig samtykke fra den registrerte, jf. GDPR art. 6 (1) a»
  Kommunikasjon«Etter uttrykkelig samtykke fra den registrerte, jf. GDPR art. 6 (1) a»

  For å kunne behandle personopplysninger lovlig, må det foreligge et behandlingsgrunnlag. Alchemy Fund Management hovedsak personopplysninger for å oppfylle de forpliktelsene vi har påtatt oss ved å inngå avtale med deg. Det innebærer at opplysningene brukes til kundeadministrasjon, fakturering og for å gjennomføre oppdrag du har gitt oss. Behandlingsgrunnlaget er som hovedregel avtalen eller rettslige forpliktelser. Vi behandler også personopplysninger basert på samtykke.For øvrig behandler vi personopplysninger for følgende formål:

  Dokumentasjon og kontroll
  Regelverket som regulerer virksomheten til Alchemy pålegger oss å oppbevare dokumentasjon om våre kunder og de oppdrag vi har utført for dem. I tillegg stiller lovgivningen og myndigheter krav til at vi jevnlig kontrollerer at vi oppfyller de krav som lovgiver og tilsynsmyndigheter stiller til oss. Disse oppgavene utføres av compliancefunksjonen vår som er utkontraktert til FCG Norge AS. I forbindelse med slike kontroller lytter vi igjennom telefonsamtaler, tar stikkprøver av kundeavtaler, egnethetsvurderinger og kundekontroller, m.v.

  Henvendelser fra offentlige myndigheter
  Alchemy er pålagt å dele informasjon med blant andre finansregulatoriske myndigheter, skattemyndigheter og Politi når det har hjemmel i lov eller forskrift. Vi er også meldepliktige etter hvitvaskingslovens regler og melder mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Meldte transaksjoner oppbevares i fem år etter at meldingen ble sendt.

  Salg og investeringstjenester
  Den informasjonen vi er pålagt å lagre om kundeforholdet etter verdipapirlovgivningens regler, bruker vi for å sikre og dokumentere at du får investeringstjenester tilpasset din erfaring, risikoappetitt og investeringsmål.

  Markedsføring
  Alchemy behandler personopplysninger for å kunne gi deg informasjon om tjenester og produkter vi tror kan være nyttige for deg. Vi dokumenterer all rådgivning og markedsføring knyttet til alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer i minst fem år, slik at Finanstilsynet kan kontrollere at vi har fulgt reglene. Vi er pålagt å lagre denne informasjonen etter AIF-loven § 7-4.

  Da du registrerte deg som kunde, eller senere, fikk du spørsmål om du samtykket til at vi kontaktet deg i markedsføringsøyemed og hvilke kanaler du ønsket å bli kontaktet i. Samtykket kan til enhver tid endres eller trekkes tilbake. [fyll ut hvordan det kan gjøres. For eksempel på mine sider, ved å kontakte kundeservice, sende e-post til personvernombudet, el.] Du kan også reservere deg mot markedsføring generelt i reservasjonsregisteret: https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/reservasjon-mot-telefonsalg-og-adressert-reklame/

  For å abonnere på vårt nyhetsbrev, må du samtykke til at vi [eventuelt også nyhetsvarselleverandør] lagrer navnet ditt og e-postadressen din. Du kan enkelt melde deg av det enkelte nyhetsbrev ved å følge instruksjonene nederst i e-posten.

  Det er frivillig å oppgi informasjon som skal brukes til markedsføringsformål. Det er heller ikke noen forutsetning for å inngå avtale om investeringstjenester med oss.

  Sikring av personopplysningene vi behandler
  Alchemy har etablert interne rutiner for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Rutinene sikrer at behandlingen ivaretar strenge krav til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Vi utfører jevnlige kontroller for å sikre at rutinene etterleves.

  Alle som jobber hos oss eller utfører arbeid på våre vegne får informasjon om og opplæring i rutinene og binder seg til en omfattende taushetserklæring. Bare personer som har behov for tilgang for å utføre sine arbeidsoppgaver gis tilgang til personopplysningene dine.

 5. Lagringstid
  Alchemy lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig og lovlig. Noen opplysninger er vi lovpålagt å lagre i bestemte tidsperioder. Disse opplysningene lagrer vi minst så lenge som loven krever. Dette gjelder i hovedsak disse kategoriene av personopplysninger:

  HjemmelPersonopplysningskategoriMinste oppbevaringstid
  Verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifterDokumentasjon og informasjon som er oppbevaringspliktig etter verdipapirhandelloven og forskrift, herunder opplysninger
  om kunden og lydopptak.
  «Minst 5 år etter at kundeforholdet er opphørt.

  Lydopptak: Minst 3 år fra opptaket ble gjort.»

  HvitvaskingslovenOppbevaringspliktig informasjon som kundekontroll og mistenkelige transaksjoner5 år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført.
  Bokføringsloven og bokføringsforskriftenOppbevaringspliktig regnskapsmaterialeOpptil 10 år

  Vi sletter som hovedregel personopplysninger knyttet til potensielle kunder etter at vedkommende har vært inaktiv (ikke åpnet nyhetsbrev, eller tatt kontakt) i to år, eller når den potensielle kunden trekker tilbake sitt samtykke.

 6. Deling av personopplysninger
  Alchemy Fund Management deler personopplysninger med tredjeparter når:
  – Vi er lovpålagt å dele informasjonen, for eksempel ved rapportering av mistenkelige transaksjoner til Økokrim
  – Vi må dele personopplysninger med tredjeparter som for eksempel underleverandører for å kunne oppfylle avtalen med deg.
  – Deling er nødvendig for å ivareta Alchemy Fund Management sine interesser i forbindelse med en rettslig tvist
  – Den registrerte samtykker til eller anmoder om deling, for eksempel ved bytte av fond
  – Deling er nødvendig i forbindelse med utkontraktering av IT- og compliancefunksjonen.[beskriv utkontraktering av IT hvis det er relevant. Lagres opplysninger utenfor EU/EØS? Hvordan sikres opplysningene i så fall (EU Standard Contractual Clauses eller Privacy Shield sertifisering)? Er grunnlaget kommisjonsbeslutning er det nok å opplyse om dette. Er grunnlaget standardbestemmelser (EU standard clauses), godkjente adferdsnormer, el. skal dette henvises til.]Alchemy har inngått databehandleravtaler med alle databehandlere som sikrer at de er pålagt like strenge sikkerhetskrav som vi er.
 7. Den registrertes rettigheter
  Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å be om at uriktige opplysninger blir rettet og/eller slettet, så lenge lovgivning ikke er til hinder for sletting.Du kan også be om at behandlingen av personopplysninger begrenses i spesielle tilfelle. Du har rett til å ta med seg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet), forutsatt at slik overføring er teknisk mulig.Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket.I noen tilfeller forhindrer lovkrav og taushetsplikt oss fra å kunne gi innsyn i eller slette personopplysninger eller for øvrig forhindre deg fra å utøve dine øvrige personvernrettigheter.Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med lov, kan du klage til Datatilsynet. https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/Klager til Datatilsynet skal inngis skriftlig i brevs form til følgende adresse:DatatilsynetPostboks 458 Sentrum0105 Oslo