English

Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

Vi hjelper deg
med å forvalte dine verdier

Internasjonale utmerkelser for sterke resultater

Solid historisk avkastning til lavere risiko

Ingen kostnad uten positiv avkastning

FORTELL MEG MER

Motta nyheter fra Alchemy Fund  Total
  -4q

  * Mulighetsrommet viser ett standardavvik fra forventet fremtidig verdi, og er basert på risikomålene benyttet for den enkelte aktivaklasse. For Alchemy er nøkkeltallene basert på fondets første 5 år med historikk.

  Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

  Alchemy Fund

  Alchemy Fund er en fremvoksende nordisk kapitalforvalter som snart lanserer et nytt spesialfond basert på vår meritterte investeringsmetodikk. Alchemy er regulert av det norske og svenske finanstilsynet, med et kundesegment som omfatter både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer.

  I Alchemy vil vi ta del av verdiskapningen i nordiske børsnoterte selskaper med en moderne verdibasert tilnærming. Fondet vil også ha muligheten til å generere positiv avkastning i fallende markeder.

  Som investor i Alchemy Fund har du trygghet for at fondet forvaltes med laserfokus på verdiskapning hvert år. Ledende ansatte er selv betydelig investert i fondet til samme betingelser som investorene. Betingelsene kaller vi «nordens ærligste» for et ekte aktivt forvaltet fond, der du ikke betaler noe, dersom fondet ikke leverer positiv avkastning.

  Å investere sammen med oss passer både for deg som privatperson og for større investeringsselskaper. Vår målsetting er lik uansett– god kvalitativ avkastning.

  Prøv investeringskalkulatoren

  Investeringsbeløp

  1.000.000 KR

  Antall år

  10 ÅR

  ÅRLIG AVKASTNING

  12% (Alchemy Fund)

  Mulighetsrom

  8% (Alchemy Fund)

  * Mulighetsrommet viser ett standardavvik fra forventet fremtidig verdi, og er basert på Alchemys historiske netto avkastning til sine andelseiere.

  For bank er det forutsatt 1% årlig rente.

  Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

  Alchemystrategien

  01 – FORMÅL

  01 — Gi våre investorer god absolutt og kvalitativ avkastning. Gjennom fornuftige investeringsvalg og ettertenksom portføljekonstruksjon, sammen med disiplin til fondets investeringsprinsipper, finner vi den nødvendig risikobalansen for å levere et sterkt kvalitativt resultat over tid.

  02 – FASONG

  02 — Fondet har fleksibiliteten til å gjøre positiv avkastning i stigende og fallende markeder, samt bevare kapitalen i et marked med udefinert risiko-avkastningsforhold. Denne fleksibiliteten har vist seg velfungerende i alle markedsforhold, med resultater som har gitt internasjonale utmerkelser.

  03 – FREMGANGSMÅTE

  03 — Fondet har en moderne verdibasert investeringsmetodikk, hvor vi identifiserer og investerer i de selskaper som vurderer til å representere best risiko-avkastningsforhold. Holdninger kompletterer prosessen.

  04 – VERDIER

  04 — Som en aktiv aktør i aksjemarkedet er vi med å bedre likviditeten i børsnoterte aksjer. Derfor er vi også en av mange viktige bidragsytere til en velfungerende markedsplass. Krav till kontroll og infrastruktur, som danner grunnlaget for korrekt prisdannelse og lik informasjon til alle markedsaktørene, er forutsetninger for markedsplassenes integritet og investorenes tillit. Dette er grunnprinsipper vi stiller oss bak og verdier vi støtter.

  01 – FORMÅL

  02 – FASONG

  03 – FREMGANGSMÅTE

  04 – VERDIER

  FORTELL MEG MER

  Jarle Birkeland

  Investeringsansvarlig / CEO

  jarle@alchemyfund.no
  (+47) 97097324

  Investeringsansvarlig og CEO. Erfaring som selvstendig aksjeinvestor og megler i Arctic Securities. Tidligere profesjonell fotballspiller og aldersbestemte landslagskamper for Norge. MBA med spesialisering Finans fra CLU Graduate School of Business, California, USA.

  Benjamin Vincent Jansen

  Analytiker

  benjamin@alchemyfund.no
  (+47) 41321168

  Analytiker. Talentfull utvikler og programmerer med kvantitativt tilsnitt. Uteksamineres med BSc IT-Økonomi fra NTNU Trondheim H1-2019.

  Trond Amundsen

  Investoransvarlig / IR

  trond@alchemyfund.no
  (+47) 90109389

  Investoransvarlig og IR. Over 10 års erfaring som megler av aksjer og derivater i bl. annet DNB Markets. Tidligere profesjonell håndballspiller på elitenivå samt aldersbestemte landslagskamper for Norge. Utdannet megler MNEF Handelshøyskolen BI samt autorisert børsmegler Norges Fondsmeglerforbund.

  Kjersti Sanstøl

  Styreleder

  kjersti@alchemyfund.no

  Styreleder. Kjersti er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har bred erfaring og kunnskap om finansjuss, generell forretningsjuss og regulatoriske spørsmål. Hun har jobbet mange år som advokat i Thommessen Krefting Greve Lund advokatfirma, og ni år som rådgiver i Finanstilsynet. Hun har blant annet også erfaring som compliance officer i Pareto-konsernet og Clarcksons Platou-konsernet. Kjersti har også andre styreverv i selskaper i finanssektoren.

  Espen Aubert

  Styremedlem

  espen@alchemyfund.no

  Styremedlem. Daglig leder og hovedeier i Daimyo AS, som eier virksomheter innen eiendom, fjernvarme og mekanisk industri. Erfaring som gründer og eier av selskaper innen energi, gjenvinning, eiendom og industri. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og University of New South Wales, Australia.

  Lars Birkeland

  Styremedlem

  lars@alchemyfund.no

  Styremedlem. Lars har over 25 års internasjonal ledererfaring, sist som CEO for en av nordens ledende apotekkjeder, Kronans AB. Lars er rådgiver for både tidlig fase- og større etablerte selskaper. Siviløkonom fra University of Rhode Island, USA.

  Marius Haabeth

  Styremedlem

  marius@alchemyfund.no

  Styremedlem. Har arbeidet med økonomistyring i blant annet Telenor, Basale og Torghatten, samt vært aktiv investor innen venture, private equity og på børs. BSc i Finans og Internasjonal Markedsføring fra University of Colorado, Boulder, USA.

  Frank Ystenes

  Styremedlem

  frank@alchemyfund.no

  Styremedlem. Frank er ventureinvestor i en rekke selskaper innen eiendom, miljø og teknologi.